Artikel inspirasi

Ganjaran Membangun Masjid Berdasarkan Hadits

Bagi umat Islam masjid memiliki kedudukan yang mulia. Selain menjadi tempat untuk beribadah, masjid juga menjadi sebuah simbol syiar Islam. Sebab di masjid banyak dilakukan kegiatan keagamaan yang itu juga membantu dalam meningkatkan kesalehan ritual maupun kesalehan sosial sebagai umat muslim. Oleh sebab itulah kita juga patut andil dalam membangun masjid. Perbuatan mulia ini tentu […]