BOLEHKAH MENYALURKAN HARTA RIBA DARI BUNGA BANK UNTUK PEMBANGUNAN MASJID
Artikel, inspirasi, Pembangunan Masjid

BOLEHKAH MENYALURKAN HARTA RIBA DARI BUNGA BANK UNTUK PEMBANGUNAN MASJID?

Juli 4, 2019
BOLEHKAH MENYALURKAN HARTA RIBA DARI BUNGA BANK UNTUK PEMBANGUNAN MASJID? Para ulama kontemporer sepakat bahwa bunga bank adalah harta riba yang diharamkan dalam Islam (Fatawa Muashirah DR. Yusuf Al-Qardhawi: jilid 2, hal 410). Harta riba yang diperoleh dari bunga bank sama kedudukannya dengan harta yang diperoleh dengan cara haram lainnya, tidak boleh untuk dimanfaatkan baik […]
Artikel, inspirasi

SEJARAH DIWAJIBKANYA PUASA RAMADHAN

April 18, 2018
1. TAHAP SEBELUM DIWAJIBKANNYA PUASA RAMADHAN Menahan diri dari syahwat makanan, minuman & juga syahwat biologis merupakan perkara tidak mudah. Oleh karena itu, Allah baru memerintahkan kewajiban berpuasa Ramadhan pada tahun ke2 setelah hijrah [Shifat Shaum Nabi fii Ramadhan]. Allah mewajibkan puasa melalui beberapa tahap, yaitu tahap mewajibkan puasa ‘Asyura. Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa […]